Czynności ZLECENIODAWCY, który podpisał umowę z naszym biurem ograniczają się tylko do:
 1. Wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki, wydruki z kasy fiskalnej, ewidencje sprzedaży).
 2. Przyjmowanie dokumentów zakupu.
 3. Dostarczenie dokumentów w wyznaczonym przedziale czasowym do naszego biura (osobiście lub przez naszego kuriera).
 4. Kontakt telefoniczny lub osobisty w celu uzgodnień ewentualnych niejasności
Dalsze czynności wykonuje już nasze biuro. Są to między in:
 1. Sporządzenie comiesięcznych deklaracji ZUS i przesłanie ich drogą elektroniczną do ZUS.
 2. Sporządzenie odpowiednich rejestrów podatkowych (Księgi Handlowe, Księga Przychodów i Rozchodów, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia itp.).
 3. Sporządzenie i dostarczenie właściwych deklaracji do urzędów skarbowych.
 4. Prowadzenie niezbędnych dokumentów pracowniczych.
 5. Bieżące informowanie ZLECENIODAWCY o wysokości składek ZUS i zaliczek na podatki jakie należy zapłacić za dany miesiąc.
 6. Sporządzanie rocznych deklaracji skarbowych.
 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 8. W przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujemy naszych klientów w odpowiednich urzędach.
 9. Inne czynności w zależności od potrzeb.
Pełna obsługa finansowo-księgowo-kadrowa prowadzona przez biuro rachunkowe to coś więcej niż tylko zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. Te, jakby mogło sie wydawać, nie tak bardzo skomplikowane czynności, to tylko niewielka część czynności jakie należy wykonać, aby efektem ich było sporządzenie prawidłowych deklaracji. Co zatem składa się na pełną obsługę?
Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik biura musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika. Biuro poprzez swoich pracowników prowadzi Państwu wszystkie inne niezbędne ewidencje jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników. Prowadzi pełną obsługę kadrowo płacową. Sporządza plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarcza do odpowiednich urzędów. Przygotowuje dla Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe. W pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy, a jeśli trzeba to reprezentuje w postępowaniu podatkowym. Zapewnia badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczy. Udziela wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.

Często też klienci wymagają od biura innych, nietypowych usług - np. wysyłka korespondencji firmy - a dobre biuro powinno zapewnić jak najszersze spektrum swoich usług.

Jednym z bardzo ważnych aspektów pracy biura rachunkowego jest umiejętność obsługi ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych. Księgowa zatrudniona w firmie na etacie spotyka się z kontrolą podatkową raz na kilka lat albo i rzadziej. Księgowi biura rachunkowego obsługują od kilku do kilkunastu kontroli w roku, co powoduje, że dużo sprawniej bronią efektów swej pracy.